ข่าวกิจกรรม

อนาคตเยาวชนไทย อนาคตของชาติ

ฝ่ายการศึกษา ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จัดการประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2561 และเรียนเชิญเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทุน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล