ประกาศสถานเอกอัครราชทูต

เวลาทำการของฝ่ายกงสุล

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนว่า ฝ่ายกงสุลจะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 น. -13.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป...

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

           เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล