ประกาศสถานเอกอัครราชทูต

สำรองนัดหมายสำหรับมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์การสำรองนัดหมายสำหรับมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต) 1. การนัดหมายนี้เปิดบริการเฉพาะผู้ต้องการทำนัดหมายเพื่อมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต) เท่านั้น ท่านไม่สามารถนัดหมายเรื่องอื่นได้ 2. การนัดหมายจะต้องไม่ทำล่วงหน้าเกินกว่า 60 วัน 3. การทำนัดหมายทำได้ 1 คน...

ข้อมูลสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

           สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ขอเรียนว่า...

นิทรรศการออนไลน์ “๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”

เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงการต่างประเทศได้จัดนิทรรศการออนไลน์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขให้กับปวงชนชาวไทย คลิ๊กที่นี่

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณสุข สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จึงร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทย...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล