ประกาศสถานเอกอัครราชทูต

กิจกรรมการบรรยายผ่านการทอดสดทาง Facebook โดยนายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล ในหัวข้อ “เพิ่มพลังชีวิต ให้คิดบวก”

               กิจกรรมการบรรยายผ่านการทอดสดทาง Facebook โดยนายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล ในหัวข้อ “เพิ่มพลังชีวิต ให้คิดบวก” ในวันอาทิตย์ที่...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล