ข่าวกิจกรรม

เชิญชวนคนไทยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อยู่ในเขตอาณาของ สถานเอกอัครราชทูตฯ ลงทะเบียนเลือกตั้ง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอลงทะเบียนเลือกตั้ง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

สหภาพยุโรปปลดใบเหลืองของภาคประมงไทยไทยแล้ว

ประเทศไทยด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและกับสหภาพยุโรปจนประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม หรือ Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUU fishing) โดยเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 สหภาพยุโรปได้ประกาศปลดสถานะใบเหลืองของภาคประมงไทย...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล