ข่าวกิจกรรม

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ที่วัดธรรมวิหาร ฮันโนเวอร์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒...

“Four Royal Orchestral Suites for His Majesty King Rama X “ คือ บทเพลงพระนิพนธ์ 4 บท ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ซึ่งพระองค์สืบสานพระอัจฉริยะภาพทางด้านดนตรีจากพระอัยกา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยโปรดให้มูลนิธิวงดุริยางค์รอยัลแบงค็อกซิมโฟนีออร์เคสตร้า อัญเชิญไปบรรเลงโดยวงดุริยางค์รอยัลแบงค็อกซิมโฟนีออร์เคสตร้า อำนวยเพลงโดยนายมิเชล ทิลคิน (Michel Tilkin) วาทยากรชาวเบลเยียม ในการแสดงดนตรีระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล