ประกาศสถานเอกอัครราชทูต

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติความสุขที่พ่อให้ เนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2563

           งานดีๆ ที่ไม่ควรพลาด “เส้นทางแห่งความสุข” กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวนประชาชนร่วมเยี่ยมชม…นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติความสุขที่พ่อให้ เนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่...

นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน

           เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล