ข่าวกิจกรรม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล