ประกาศสถานเอกอัครราชทูต

ระบบ Thailand Pass จะปิดรับการลงทะเบียน สำหรับการเข้าประเทศไทย แบบ Test & Go ทั้งหมด และการเข้าประเทศไทยแบบ Sandbox ยกเว้น จังหวัดภูเก็ต (เป็นการชั่วคราว)

               ระบบ Thailand Pass จะปิดรับการลงทะเบียน สำหรับการเข้าประเทศไทย แบบ Test &...

การเปิดให้บริการงานด้านกงสุลเป็นกรณีพิเศษ

               ในโอกาสเทศกาลปีใหม่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จะเปิดให้คำปรึกษาด้านกงสุล บริการทำหนังสือเดินทางบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน และบริการงานด้านนิติกรณ์ เป็นพิเศษในวันเสาร์ที่ 8...

เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตอนที่ 1 สถาบันพระมหากษัตริย์

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตอนที่ 1 สถาบันพระมหากษัตริย์

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล